×

Historie hledání

Odvzdušnění hydraulického systému s centrálním vypínacím ložiskem

Co dělat, pokud nelze dobře odvzdušnit hydraulický systém s centrálním spojkovým vypínacím ložiskem?

Problém:Hydraulický systém s centrálním vypínacím ložiskem nelze pomocí přístroje na odvzdušňování brzd kompletně odvzdušnit.

Řešení: Hydraulický systém s centrálním vypínacím ložiskem odvzdušnit „manuálně“.

Pozor!
Při volbě hydraulické kapaliny je bezpodmínečně nutné dodržet specifikace výrobce vozidla. Při použití nesprávné hydraulické kapaliny, budou v systému poškozena těsnění. U systémů kombinovaných se systémem brzd mohou vznikat poruchy brzdové soustavy. Nebezpečí nehody!

Manuální odvzdušnění:

Důležité! Během manuálního odvzdušňování nesmí být připojeno a zapnuto zařízení na odvzdušňování brzd. Při sešlápnutí spojkového pedálu současně s připojeným zařízením na odvzdušňování brzd, může dojít k „přetlačení“ centrálního vypínacího ložiska. „Přetlačené“ centrální vypínací ložisko je dále nefunkční a musí být vyměněno!

Cyklus manuálního odvzdušnění:

1.  Sešlápněte spojkový pedál
2.  Otevřete odvzdušňovací ventil
3.  Spojkový pedál držte stále sešlápnutý - nepouštět!
4.  Uzavřete odvzdušňovací ventil
5.  Pomalu uvolněte spojkový pedál

Cyklus odvzdušnění je nutné 20 - 25krát opakovat, aby bylo zaručeno úplné odvzdušnění. Mezi cykly je nutné doplňovat stav kapaliny v zásobní nádržce. Stav kapaliny v nádržce se při odvzdušňování nesmí dostat pod značku minimální hladiny!
Problémy s odvzdušněním vznikají převážně u centrálních vypínacích systémů s odvzdušněním v hydraulickém vedení. LuK-AS doporučuje tyto systémy odvzdušňovat pouze manuálně.

Hydraulické oleje se nesmí dostat do země. Oleje je nutné ekologicky likvidovat na příslušných místech určených ke sběru speciálního odpadu. Je nutné dbát na regionální předpisy a zákony týkající se nakládání s použitými oleji!

Článek připraven na základě materiálů firmy Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Naši dodavatelé