×

Historie hledání

Kovo Pneměřič s hloubkoměrem

  • Kód výrobce: 0V011078
  • Objednací kód: 09997-0V011078
  • Název: Kovo Pneměřič s hloubkoměrem
  • Při objednání přes eshop -20 % z ceny na prodejně: 352

  • 352

Pneuměřič P450H + hloubkoměr, měří hloubku vzorku dezénu pneumatiky. Max. tlak 400 kPa.

Návod k použití:

  1. Před měřením očistěte ventilek vzdušnice. Vniknutí nečistoty do pneuměřiče poškozuje

    jeho mechanismus a ovlivňuje přesnost měření.

  2. Zkontrolujte, zda ručička pneuměřiče je v levé krajní poloze.
  3. Koncovka pneuměřiče se nasadí na ventil vzdušnice tak, aby pružně dosedl na těsnění koncovky.

Při větším úniku vzduchu může být měření nepřesné a proto měření opakujeme. 4. Ručička zaznamená naměřenou hodnotu a pneuměřič se z ventilu sejme. 5. Tlačítkem se ručička vrátí do výchozí polohy. 6. Pokud nebyl pneuměřič delší dobu používán, doporučujeme nejprve 2–3× tlakem vzduchu
mechanismus uvolnit a teprve potom zjistit naměřenou hodnotu. 7. Hloubka dezénu se měří boční tyčinkou a to tak, že se tačinka zasune do mezery vzorku,
až boční stěna pouzdra dosedne na povrch dezénu, V této poloze se přečte údaj na stupnici v mm.
Výrobce KOVODRUŽSTVO BRNO